Programació Neurolingüística (PNL)

La PNL és un model, això vol dir que no és una teoria que intenta demostrar la realitat com a tal sinó que es tracta d’utilitzar conceptes i eines que provoquin canvis. És una representació a escala del que succeeix (o es creu que succeeix) de la realitat. No s’interessa per emetre lleis o judicis, simplement és una metodologia pragmàtica que produeix resultats.

Tot aprenentatge té una contrapart orgànica. Les connexions neuronals canvien amb l’aprenentatge i tota creença important produeix efectes orgànics en el cos. Els sistemes nerviós, immunològic i endocrí (en realitat tots els sistemes del cos) funcionen sistemàticament, és a dir, relacionats entre si.

Tot aprenentatge, creença, cognició, pensament, procés de canvi i percepció són possibles gràcies al llenguatge. Si es produeixen a través del llenguatge, poden modificar-se per ell també. L’ús correcte i apropiat del llenguatge és vital per al procés de canvi i desenvolupament personal.