L’ansietat no espera.

El nostre cos sempre mostra una reacció quan pensem, sentim i actuem. Quan estàs molest, estressat o ansiós, el teu cos immediatament et dóna els signes que alguna cosa no va bé. Per exemple, irritació en l’estómac, mal de cap, dificultats respiratòries o tenir la pressió alta, poden ser a causa d’haver viscut una situació particularment estressant o d’ansietat.

Sí, sabem que de vegades és impossible mantenir els ànims equilibrats, però desafortunadament, això pot derivar cap a un sistema immunològic afeblit, fent-nos més vulnerables i propensos a adquirir “baixons de salut” on les malalties poden fer-se presents, patir dolors en el cos, etc. Algunes de les maneres en què pot afectar-te l’estrès o l’ansietat, encara que sigui mínim és a causa de situacions quotidianes que algunes vegades són tan quotidianes que pensem que no són un problema que pugui causar-nos ansietat, inconscientment les emocions governen la teva vida.  

Recorda que les bones situacions poden ser tan estressants o ansioses com les males situacions. Tenint ja el coneixement de què les emocions poden ser el catalitzador a les malalties i dolors crònics, podem avançar cap a un bon camí per a recuperar-nos, no esperem al fet que se’ns en vagi de les mans.

Nuestro cuerpo siempre muestra una reacción cuando pensamos, sentimos y actuamos. Cuando estás molesto, estresado o ansioso, tu cuerpo inmediatamente te da los signos de que algo no va bien. Por ejemplo, irritación en el estómago, dolor de cabeza, dificultades respiratorias o tener la presión alta, pueden ser debido a haber vivido una situación particularmente estresada o de ansiedad.

Sí, sabemos que a veces es imposible mantener los ánimos equilibrados, pero desafortunadamente, esto puede derivar hacia un sistema inmunológico debilitado, haciéndonos más vulnerables y propensos a adquirir “bajones de salud” donde las enfermedades pueden hacerse presentes, sufrir dolores en el cuerpo, etc. Algunas maneras en que puede afectar el estrés o la ansiedad, aunque sea mínimo es debido a situaciones cotidianas que algunas veces son tan cotidianas que pensamos que no son un problema que pueda causarnos ansiedad, inconscientemente las emociones gobiernan nuestra vida.

Recuerda que las buenas situaciones poden ser tan estresantes o ansiosas como las malas situaciones. Teniendo ya el conocimiento de que las emociones pueden ser el catalizador a las enfermedades y dolores crónicos, podemos avanzar hacia un buen camino para recuperarnos, no esperemos a que el hecho se nos vaya de las manos.