” Sempre que pensem que el problema està allà fora, aquest pensament és el problema ” Stephen R. Covey

Vol estar millor amb vostè mateix?

Vol prendre decisions més efectivament?

Vol millorar les seves relacions familiars i laborals?

Quins són els seus pensaments més freqüents i com influeixen en la seva vida quotidiana i en els negocis?

Es deprimeix fàcilment i no sap què fer?

Vol baixar de pes, deixar de fumar, i no pot aconseguir-ho?

Si es realitza aquestes preguntes o altres similars es un bon moment per veure’ns.

La PNL és un model, això vol dir que no és una teoria que intenta demostrar la realitat com a tal sinó que es tracta d’utilitzar conceptes i eines que provoquin canvis. És una representació a escala del que succeeix (o es creu que succeeix) de la realitat. No s’interessa per emetre lleis o judicis, simplement és una metodologia pragmàtica que produeix resultats.

El cervell és com un ordinador que processa informació. Tots els pensaments, accions i emocions són el resultat de processos neurocognitius. Quan s’entén això es pot comprendre que les nostres reaccions a tot el que ens passa, important o trivial, depèn de programacions (aprenentatges) previs que es poden re-programar per reaccionar de forma diferent.

Tot aprenentatge té una contrapart orgànica. Les connexions neuronals canvien amb l’aprenentatge i tota creença important produeix efectes orgànics en el cos. Els sistemes nerviós, immunològic i endocrí (en realitat tots els sistemes del cos) funcionen sistemàticament, és a dir, relacionats entre si. Quan canviem una conducta que ens trasbalsa el nostre cos es beneficia.

Tot aprenentatge, creença, cognició, pensament, procés de canvi i percepció són possibles gràcies al llenguatge. Si es produeixen a través d’ell, poden modificar-se per ell també. L’ús correcte i apropiat del llenguatge és vital per al procés de canvi i desenvolupament personal.

Si vols, pots.

El teu benestar és el nostre èxit.

” Siempre que pensemos que el problema está allá afuera, ese pensamiento es el problema “, Stephen R. Covey

Quiere estar mejor con usted mismo?

Quiere tomar decisiones más efectivamente?

Quiere mejorar sus relaciones familiares y laborales?

Cuáles son sus pensamientos más frecuentes y cómo influyen en su vida cotidiana y en los negocios?

Se deprime fácilmente y no sabe qué hacer?

Quiere bajar de peso, dejar de fumar, y no puede conseguirlo?

Si se realiza estas preguntas u otros similares se un buen momento para vernos.

La PNL es un modelo, esto quiere decir que no es una teoría que intenta demostrar la realidad como tal sino que se trata de utilizar conceptos y herramientas que provoquen cambios. Es una representación a escala de lo que sucede (o se cree que sucede) de la realidad. No se interesa para emitir leyes o juicios, simplemente es una metodología pragmática que produce resultados.

El cerebro es como un ordenador que procesa información. Todos los pensamientos, acciones y emociones son el resultado de procesos neurocognitivos. Cuando se entiende esto se puede comprender que nuestras reacciones a todo lo que nos pasa, importante o trivial, depende de programaciones (aprendizajes) previos que se pueden re-programar para reaccionar de forma diferente.

Todo aprendizaje tiene una contraparte orgánica. Las conexiones neuronales cambian con el aprendizaje y toda creencia importante produce efectos orgánicos en el cuerpo. Los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino (en realidad todos los sistemas del cuerpo) funcionan sistemáticamente, es decir, relacionados entre sí. Cuando cambiamos una conducta que nos trastorna nuestro cuerpo se beneficia.

Todo aprendizaje, creencia, cognición, pensamiento, proceso de cambio y percepción son posibles gracias al lenguaje. Si se producen a través de él, pueden modificarse por él también. El uso correcto y apropiado del lenguaje es vital para el proceso de cambio y desarrollo personal.

Si quieres, puedes.

Tu bienestar es nuestro éxito.