L’efectivitat de la MTX en la correcta posició del fetus a l’hora del part.

Durant l’embaràs el fetus va canviant de posició diferents vegades fins col·locar-se en la posició cefàlica per preparar-se pel moment del seu naixement. Aquesta posició, on el fetus està col·locat cap per baix, amb les natges cap d’alt i els braços i cames enganxats al cos, és la més adient pel fetus i per la mare, ja que facilita el pas del cos a l’hora del part.

Aproximadament entre el 4% i el 5% dels parts, el fetus no té la posició cefàlica correcta amb les complicacions que això representa tant per la seguretat del fetus com de la mare. Durant l’embaràs el fetus canvia de posició diversos cops i és entre la setmana 28 i la setmana 32 de gestació i en condicions normals quan el fetus té un alt grau de mobilitat. A partir d’aquesta data el fetus s’adapta a la forma de l’úter col•locant-se en posició cefàlica fins al moment del part.

La Medicina Tradicional Xinesa tracta aquesta correcció, a partir de la setmana 32 de gestació, aplicant una tècnica mil·lenària anomenada moxibustió. La moxibustió o moxa utilitza les fulles de l’Artemisa Vulgaris per aplicar escalfor en punts d’acupuntura o en zones més amplies per tractar diverses qüestions. La moxa es pot presentar en diverses formes (en forma de cons, en forma de barreta i en fulla seca o en carbonets). En aquest cas la tècnica es basa a aproximar la moxa a un punt de l’exterior del peu de la mare sense arribar a tocar la pell aplicant escalfor afavorint el moviment de l’energia o Qi.

Els darrers estudis presenten una alta taxa d’efectivitat d’un 70% dels casos.

Estem davant d’un altre de les tècniques efectives de la Medicina Tradicional Xinesa.

 

Durante el embarazo el feto va cambiando de posición varias veces hasta colocarse en posición cefálica para prepararse para el momento de su nacimiento. Esta posición, donde el feto está colocado boca abajo, con las nalgas hacia arriba y los brazos y piernas pegados al cuerpo, es la más adecuada para el feto y para la madre, ya que facilita el paso del cuerpo a la hora del parto.

Aproximadamente entre el 4% y el 5% de los partos, el feto no tiene la posición cefálica correcta y las complicaciones que esto representa para la seguridad del feto y de la madre. Durante el embarazo el feto cambia de posición diversas veces y es entre la semana 28 y la semana 32 de gestación y en condiciones normales cuando el feto tiene un alto grado de movilidad. A partir de esta fecha el feto se adapta a la forma del útero colocándose en posición cefálica hasta el momento del parto.

La Medicina Tradicional China trata esta corrección, a partir de la semana 32 de gestación, aplicando una técnica milenaria llamada moxibustión. La moxibustión o moxa utiliza las hojas de la Artemisa Vulgaris para aplicar calor en puntos de acupuntura o en zonas más amplias para tratar diversas cuestiones. La moxa puede presentarse en diversas formas (en forma de conos, en forma de barrita y en hoja seca o en carboncillos). En este caso la técnica se basa en aproximar la moxa a un punto del exterior del pie de la madre sin llegar a tocar la piel aplicando calor favoreciendo el movimiento de la energía o Qi.

Los últimos estudios presentan una alta tasa de efectividad de un 70% de los casos.

Estamos delante de otra de las técnicas efectivas de la Medina Tradicional China.